Súťaž dvojíc

Od roku 2012 sa stalo pravidlom, že hasiči, dvojice, sa stretávajú v máji na priehrade Lipovina v Bátovciach, kde si merajú silu a ukazujú svoju súhru a šikovnosť v netradičnej súťaži, Súťaži dvojíc. Začiatky tejto súťaže siahajú do roku 2011, kde vznikla myšlienka vytvoriť súťaž, ktorá preverí kondíciu a pripravenosť na zvládanie bežných činností pri zásahu. A prečo dvojice? No lebo hasiči majú pracovať a aj pracujú vždy v tímoch a práve tam sa ukazuje ich súhra a spolupráca. Samotná súťaž je postavená celkovo zo siedmych disciplín. Súťažiaci vykonávajú súťaž v pracovnej rovnošate, nie športovom odeve, na nohách majú zásahové topánky. Po odštartovaní sa vystroja dýchacím prístrojom, opaskom, rukavicami a prilbou. V prvej časti spoločne vytvoria B prúd zložený zo štyroch hadíc B a prúdnice, na ďalšom úseku vynesú záťaž do poschodia, prenášajú figurínu na nosidlách, vytvárajú nasávacie vedenia k požiarnej striekačke, tlačia automobil a na záver stáčajú hadice.

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE:

Hasičská-súťaž-dvojíc-propozicie.pdf (894256) 

Disciplíny

Súťaž je založená na porovnanie dosiahnutého času súťažiacej dvojice (v cieli sa meria čas druhého z dvojice) po prekonaní niekoľkých disciplín:

  1. Vystrojenie sa
  2. Rozvinutie hadicového „B“ vedenia 80 m ukončené prúdnicou „B“
  3. Vynesenie „penidla“ po schodoch
  4. Prenesenie figuríny
  5. Zostavenie sacieho vedenia
  6. Odtlačenie osobného motorového vozidla na vzdialenosť 20 m cez prejazdové mostíky
  7. Zvinutie hadice „B“

 

           

 

VIDEO ZO SÚŤAŽE rok 2012

VIDEO rok 2013

rok 2013

rok 2014

rok 2015