Klub mladých hasičov

Ciele klubu:       

-                rozvíjanie vedomosti, praktických zručností a návykov   v jednotlivých oblastiach činnosti

                 s dôrazom na oblasť ochrany pred požiarmi

-                príprava a účasť na hre Plameň

-                vybudovanie kolektívneho ducha

-                rozvoj fyzickej kondície

-                zmysluplné využitie voľného času

-                zoznamovanie sa s históriou hasičstva a obce   

Stretávame sa:

každý druhý utorok (pred súťažou každý utorok) o 15.00 hod. v hasičskej zbrojnici v Bátovciach