Hasičský zbor Wagram o.d. Traisen

V roku 2010 sa k nám šťastnou náhodou dostala stará hasičská helma. Nedalo nám to a začali sme pátrať po jej pôvode. Po dvoch rokoch sme sa dopátrali ku dobrovoľnému hasičskému zboru z mestečka Wagram o.d. Traisen v Rakúsku. Kontaktovali sme veliteľa zboru s tým, že kúsok ich histórie leží na polici v našej zbrojnici. Pán veliteľ bol našou správou nadšený a požiadal nás, či by sme im ju mohli vrátiť. Za návrat sa zaslúžil člen nášho hasičského zboru p. Miroslav Ryznár, ktorý prejavil záujem osobne vrátiť prilbu svojím majiteľom. Toto stretnutie bolo prvým krokom k vytvoreniu partnerstva dvoch hasičských zborov zo Slovenska a Rakúska. 

V sobotu 31.8.2013 prijali naše pozvanie a navštívil nás veliteľ dobrovoľného hasičského zboru z mesta Wagram o.d. Traisen pán Gerhard Grundhammer s manželkou. Strávili u nás celé popoludnie. Hostia sa zoznámili s našou históriou, prácou, prezreli si priestory hasičskej zbrojnice. Cítili sa u nás veľmi príjemne a prisľúbili ďalšie stretnutie. Toto partnerstvo bude určite veľkým prínosom pre nás, veď vymieňať si skúsenosti a poznatky s hasičským zborom zo zahraničia, bližšie spoznať Rakúsky systém hasičstva, nás môže veľa naučiť ako byť ešte lepší v tom čo robíme. 

Freiwillige Feuerwehr Wagram o.d. Traisen

(pán veliteľ Gerhard Grundhammer s manželkou, v strede)