Pravidlá súťaže

Disciplíny

Súťaž je zostavená z celkovo siedmych disciplín, úlohy na každom úseku vykonáva súťažná dvojica spoločne. Popis úsekov:

 

  1. Vystrojenie sa
  2. Rozvinutie hadicového „B“ vedenia 80 m ukončené prúdnicou „B“
  3. Vynesenie nádoby s penidlom do poschodia
  4. Prenesenie zranenej osoby na nosidlách
  5. Zostavenie nasávacieho vedenia
  6. Odtlačenie osobného motorového vozidla na vzdialenosť 20 m cez prejazdové mostíky
  7. Zvinutie hadice „B“

 

Príprava na štarte:

Súťažná dvojica prichádza na štart po vyzvaní organizátorom, najneskôr však pri odštartovaní predchádzajúcej dvojice. Na štart prichádza riadne ustrojená v predpísanom odeve (časť Výstroj súťažiaceho), ten kontroluje rozhodca na štarte, pri nesplnení nie je možné nastúpiť na výkon disciplín.

 

Priebeh súťaže:

Po odštartovaní sa dvojica vystrojí pripravenými ochrannými prostriedkami (zásahová prilba, zásahové rukavice, hasičský zásahový opasok), nasadí si na chrbát dýchací prístroj (Saturn S71 bez masky) – ADP zabezpečí organizátor.

Z pripraveného priestoru vyberie 4 ks stočených „B“ hadíc, a prúdnicu „B“, z ktorých vytvorí vedenie od výtlačného hrdla rozhodením hadíc vopred určeným smerom. Hadice musia byť rozhodené, obaja súťažiaci musia prejsť bránkou na konci hadicového vedenia, prúdnica sa uloží na vyznačené miesto (penalizácia + 30 sek.).

Na konci hadicového vedenia dvojica prenáša nádobu s penidlom po schodoch na korunu hrádze vodnej nádrže, kde ju položí na určené miesto. Nádoba nesmie presahovať svojím obrysom vytýčený priestor a súťažná dvojicu ju prenáša spoločne, nie je dovolené nesenie jedným súťažiacim (penalizácia +30 sek.).

Následne vyhľadá figurínu, ktorú prenesie na určené miesto. Nosidlá nesmú presahovať svojím obrysom vytýčený priestor, nosidlá nie je dovolené ťahať  (penalizácia +30 sek.).

Na parkovisku je pripravená striekačka PS 12, hasičský príves, z neho dvojica vyberie 3 ks nasávacích hadíc a nasávací kôš, z ktorých vytvorí nasávací rad (na dotiahnutie spojov sa použijú 2 ks hákových kľúčov, spoje musia byť riadne utiahnuté! Na spoji nesmie byť zjavná vôľa. Za každý neutiahnutý spoj + 30 sek.).

Dvojica ďalej tlačí „zavadzajúce“ osobné motorové vozidlo na vzdialenosť 20 m cez jeden pár prejazdových mostíkov, tlačiť sa smie až v momente, keď sa vozidla dotknú ruky oboch súťažiacich (v kategórii ženy po rovine).

Na hrádzi vodnej nádrže sú rozvinuté 2 ks B hadíc, každý z dvojice stočí jednu (preložením na polovicu – stáčať začína na zloženom konci), uloží ju do boxu, hadica nesmie vyčnievať z boxu,  a prejde cieľovou čiarou, kde súťaž končí.

 

Dĺžka trate je približne 350 metrov, prevýšenie 9 metrov.

 

Výstroj súťažiaceho

Člen súťažného družstva nastupuje na štart riadne ustrojený.

Každý súťažiaci si zabezpečí:

-          Pracovný odev, napríklad UBO alebo iný podobný odev zakrývajúci členky a lakte

-          Zásahová alebo pracovná kožená obuv nad členky, ženy minimálne trekingová obuv nad členky

-          Zásahové rukavice (rukavice bez prstov nie sú povolené)

Minimálny ústroj súťažiaceho: pracovný odev (blúza a nohavice), kožená pevná obuv nad členky, zásahové rukavice. Pri nesplnení nie je možné nastúpiť na štart!

Ostatné prostriedky ako dýchací prístroj, hasičská prilba a opasok zabezpečí organizátor, je dovolené použiť aj vlastnú  zásahovú hasičskú prilbu a zásahový opasok.

Kategórie

-          Muži

-          Ženy

Meranie času

 Čas sa meria dvoma stopkami nezávisle od seba, v cieli sa dvojica oboznámi s časmi, vypočíta sa priemerný čas a tento bude zapísaný. Protesty proti času ani opakovanie preteku nie je možné.

Bezpečnosť

Všetci súťažiaci podstupujú súťaž na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za zranenia, ktoré ktokoľvek utrpí v súvislosťou so súťažou. Toto každý súťažiaci potvrdí pri registrácii svojím podpisom.

Štartovné

Výška štartovného je 5 € na súťažnú dvojicu. V cene štartovného je aj občerstvenie.