Technika v minulosti

V službách Dobrovoľného hasičkého zboru v Bátovciach sa od jeho vzniku v roku 1906 po súčasnosť vystriedalo veľké množstvo techniky. O niektorých kúskoch sa nezachovali ani bližšie informácie, ani fotografie. V nasledujúci riadkoch Vám priblížime aspoň to, čo sa zachovalo.
Pôvodná zbrojnica bola na námestí, č.1. Výzbroj tvorili dve ručné koňmi ťahané  striekačky (jedna bola v Jalakšovej), drevený sud na kolesách (lajt), ktorý slúžil do roku 1930, kedy obecná rada rozhodla, že lajt je v zlom stave a navrhla obstarať železný na štyroch kolesách.

Na fotografii z roku 1942 je garáži umiestnená ručná striekačka, pred garážou je voz na náradie. Rovnako na fotografii v garáži je vidieť sanitku, Škoda 1100 Populár EČ: S-33350, ktorú na žiadosť hlavného stanu červeného kríža v Bratislave premiestnili dočasne do hasičského skladu v Bátovciach.

V roku 1949 bola Miestnou hasičskou jednotou v Bátovciach zakúpená sanitka Š 1101 (TUDOR), za ktorú MOTOTECHNA n.p. Nitra obdržala od MHJ Bátovce 25.11.1949 sumu 109.840,- korún. Táto sanitka slúžila aj pre okolité obce, takže okrem hasenia požiarov a pomoci pri povodniach zabezpečoval miestny hasičský zbor aj zdravotnú pomoc. Sanitka Š 1101, EČ S-LE112 bola na základe uznesenia vlády zo dňa 1.11.1951 prevedená na OÚNZ Levice, na ktorý prešiel aj výkon záchrannej služby, ktorú dovtedy vykonávali hasiči.                                                                   

Fotografia z r. 1949 zachytáva vysvätenie striekačky na mieste tradičných majálesov na „Jarmočnisku“. Krstným otcom mal byť miestny mlynár Čavojec. 

 

Prehľad techniky:

 

1948 - 1965  motorová striekačka DS 16

1948 - 1965  nákladný automobil Tatra 805

1965 - 1975  motorová striekačka PS 8

1970 - 1984  CAS 16 Praga V3S

1979 - 1984  DVS 12 Škoda 1203

1984 - 2010  DVS 12 Avia A30

1984 - 2021  CAS 25 Škoda 706 RTHP