CAS 25 LIAZ 101.860

Automobilová cisternová striekačka CAS 25 - LIAZ 101.860 je určená k preprave úplného požiarneho družstva 1+8 a príslušenstva potrebného k vykonaniu požiarneho zásahu vodou  alebo penou z vlastného alebo iných zdrojov hasiacich látok. Rozsiahle príslušenstvo vozidla umožňuje vykonanie jednoduchého zásahu ručným hasiacim prístrojom i technicky náročný zásah nízkym i vysokým tlakom vody alebo peny. Technické prevedenie vozidla umožňuje zasahovať aj v sťažených klimatických podmienkach.
 
Technické údaje:
Dĺžka         7700 mm
Šírka         2500 mm
Výška        3350 mm
Celková hmotnosť    15600 kg
 
Nádrže:
Voda        2500 l
Penidlo    400 l
 
Čerpadlo:
Nízky tlak     2500l/min/0,8Mpa
Vysoký tlak   1500l/min/1,6Mpa
 
Od 1.2.2021 CAS 25 Liaz 101.860 v DHZO Bátovce nahradila vozidlo CAS 25 Š706 RTHP, ktoré u nás odslužilo viac ako 30 rokov.