požiarna striekačka PS 12

PS 12 je samostatný čerpací agregát ktorý je určený pre hasičské jednotky. Striekačka je prenosná štyrmi hasičmi, a môžeme ju použiť na hasenie požiarov a čerpanie vody v miestach, kde je prístup hasičskými vozidlami nedostupný. Motor PS 12 má chladenie nepriame – dvojkruhové a preto umožňuje čerpanie znečistenej vody (záplavy, povodne a pod. ). Striekačku PS 12 možno prepravovať v jednonápravovom skriňovom prívese pre PS 12. Požiarne striekačky PS 12 sa okrem hasenia a čerpania vody používajú aj na súťažiach hasičských družstiev. 

Technické parametre: 

Rozmery:

Dĺžka:  992 mm

Šírka:  603 mm

Výška:  835 mm

 

Motor:

Typ:  Š981 Oktávia Super

štvortaktný, benzínový, vodou chladený štvorvalec

Objem motora:  1221 cm3

Vŕtanie:  72 mm

Zdvih:  75 mm

Max. výkon:  35 kW pri 3500 ot/min

 

Čerpadlo:

Menovitý prietok vody:  1200 l/min pri tlaku 0,8 MPa

Max. nasávacia výška:  7,5 m

1 x 110 mm nasávacie hrdlo, 2 x 75 mm výtlačné hrdlo, výveva na spálené plyny