rok 2022

01/2022  14.01.2022/21:15  Požiar chaty (Bátovce - Slávičky) - Liaz CAS 25 1+5
 
02/2022  17.02.2022/16:59  Technický zásah - spadnutý strom, cesta 524 - Iveco 1+2
 
03/2022  06.03.2022/15:24  Požiar suchého porastu (Pukanec - Majere) - Liaz CAS 25 1+2
 
04/2022  28.03.2022/12:26  Požiar suchého porastu (Žemberovce) - Iveco 1+2
 
05/2022  28.03.2022/20:34  Požiar suchého porastu (Uhliská) - Iveco 1+3
 
06/2022  29.03.2022/18:52  Požiar suchého porastu (Nová Dedina) - Iveco 1+2
 
07/2022  17.04.2022/23:59  Požiar drevárne (Bátovce, chatová oblasť) - Liaz CAS 25 1+3
 
08/2022  24.04.2022/15:13 Požiar porastu a dreva (Kmeťovce) - Liaz CAS 25 1+2
 
09/2022  29.04.202211:18  Previerkové cvičenie overenie akcieschopnosti KR HaZZ - Liaz CAS 25 1+4
 
10/2022  03.05.2022/22:13 Dopravná nehoda dvoch vozidiel (Horša) - Iveco 1+4
 
11/2022  04.05.2022/13:42 Požiar - odvolaný počas cesty na zásah (Žemberovce) - Liaz CAS 25 1+4
 
12/2022 19.06.2022/07:38  Previerkové cvičenie - požiar odpadu (Bátovce) - Liaz CAS 25 1+3
 
13/2022  07.07.2022/11:58  Požiar kombajnu (Pukance) - Liaz CAS 25 1+1
 
14/2022  10.07.2022/14:47  Požiar obilia (Levice, Jurská cesta) - Liaz CAS 25 1+4
 
15/2022  13.07.2022/13:57  Požiar strniska (Bátovce) - Liaz CAS 25 1+2
 
16/2022  13.07.2022/18:10  Technický zásah - likvidácia sršňov (Pukanec) - Iveco 1+3
 
17/2022  15.07.2022/15:37  Požiar strniska a krovia (Levice) - Liaz CAS 25 1+1
 
18/2022  15.07.2022/17:20  Technický zásah - likvidácia hmyzu (Bátovce ZŠ) - Liaz CAS 25 1+2
 
19/2022  16.07.2022/21:43  Požiar lesa (Pukanec) - Liaz CAS 25 1+2
 
20/2022  19.07.2022/18:58  Technický  zásah - likvidácia hmyzu (Bátovce) - Iveco 1+1
 
21/2022  22.07.2022/23:15  Požiar suchého porastu (Bátovce) - Liaz CAS 25 1+3
 
22/2022  23.07.2022/02:42  Požiar suchého porastu (Bátovce) - Iveco 1+1
 
23/2022  23.07.2022/15:38  Požiar strniska - planý poplach (Bátovce) - Liaz CAS 25 1+4
 
24/2022  10.08.2022/18:56  Technický zásah - likvidácia sršňov (Bátovce) - Iveco 1+1
 
25/2022  14.08.2022/04:55  Dopravná nehoda jedného vozidla (Kmeťovce) - Iveco 1+3
 
26/2022  19.08.2022/15:50  Poskytnutie prvej pomoci/AED/ - Bátovce 1+2
 
27/2022  19.08.2022/16:34  Požiar suchého porastu a kríkov (Bátovce) - Liaz CAS 25 1+3
 
28/2022  20.08.2022/16:02  Technický zásah - likvidácia sršňov (Bátovce) - Iveco 1+2
 
29/2022  25.08.2022/18:58  Technický zásah - likvidácia sršňov (Jabloňovce) - Iveco 1+1
 
30/2022  31.08.2022/18:59  Technický zásah - likvidácia sršňov (Žemberovce) - Iveco 1+1
 
31/2022  13.09.2022/07:57 Poskytnutie prvej pomoci/AED/ - Pukanec 1+1
 
32/2022  06.10.2022/08:55 Dopravná nehoda autobusu (Bohunice) - Iveco 1+0

33/2022  08.11.2022/07:24 Dopravná nehoda dvoch OA (Devičany) - Iveco 1+2
 
34/2022  20.11.2022/09:05 Taktické cvičenie - požiar senníka (Bátovce) - Iveco 1+2, Liaz CAS 25 1+2
 

35/2022  05.12.2022/16:30 Technický zásah - likvidácia ôs (Pukanec-Majere) - Iveco 1+1

 

36/2022  09.12.2022/11:16  Dopravná nehoda jedného OA (Jabloňovce) - Iveco 1+2