rok 2017

1/2017     25.1.2017  Technický zásah - asistencia PZ SR - vyslobodenie osoby (Bátovce, obec)
 
2/2017     26.1.2017  Previerkové cvičenie - preverenie akcieschopnosti, výstroje a výzbroje zo strany KR HaZZ Nitra
 
3/2017     05.2.2017  Technický zásah - protipovodňové práce a čerpanie vody (Bátovce, obec)
 
4/2017     06.2.2017  Technický zásah - čerpanie vody (Bátovce, obec)
 
5/2017     25.3.2017  Požiar - požiar lesa (Bátovce, časť Zadná hora)
 
6/2017     27.3.2017  Požiar - požiar suchej trávy v jarku pri ceste (št. cesta č. 1588, k.ú. Bohunice)
 
7/2017     29.3.2017  Technický zásah - otvorenie zabuchnutého os. automobilu (Bátovce, vinice)
 
8/2017     02.4.2017  Technický zásah - dopravná nehoda motocyklistu (št. cesta č. 524, k.ú. Jabloňovce)
 
9/2017     06.4.2017  Technický zásah - dopravná nehoda os. automobilu (št. cesta č. 51, k.ú. Žemberovce)
 
10/2017   13.5.2017  Technický zásah - odchyt bodavého hmyzu (Bátovce, obec)
 
11/2017    2.6.2017   Požiar - požiar porastu a odpadu (Pukanec)
 
12/2017  11.6.2017   Technický zásah - dopravná nehoda so zranením (Pečenice)  
 
13/2017  15.6.2017   Požiar - požiar porastu vedľa cesty (št. cesta č. 1550, k.ú.Žemberovce)
 
14/2017  25.6.2017   Požiar - požiar porastu (Devičany)
 
15/2017  27.6.2017   Požiar - požiar rodinného domu (Bátovce, obec)
 
16/2017  13.7.2017   Technický zásah - likvidácia roja sršňov (Pečenice)
 
17/2017  18.7.2017   Technický zásah - likvidácia roja sršňov (Bátovce, VN Lipovina)
 
18/2017  19.7.2017   Požiar - požiar obilia na koreni (Nová Dedina)
 
19/2017  24.7.2017   Technický zásah - odstraňovanie následkov silnej búrky (Bátovce, Žemberovce, Bohunice, Jabloňovce)
 
20/2017   6.8.2017    Požiar - požiar krovia (Devičany)
 
21/2017  15.8.2017   Požiar - požiar hospodárskej budovy a porastu (Devičany)
 
22/2017  15.8.2017   Požiar - požiar hospodárskej budovy (Nová Dedina)
 
23/2017  27.8.2017   Požiar - požiar pneumatík a odpadu v areáli PD (Drženice)
 
24/2017  01.9.2017   Technický zásah - likvidácia roja sršňov (Bátovce)
 
25/2017 06.10.2017  Požiar - požiar strechy rodinného domu (Jabloňovce)
 
26/2017 10.10.2017  Technický zásah - likvidácia roja sršňov (Pečenice)
 
27/2017 04.12.2017  Technický zásah - otváranie bytu (Bátovcce)