rok 2019

1/2019    01.01.2019/12:15  Technický zásah - dopravná nehoda (cesta č. 524, križovatka Jabloňovce - Bohunice, k.ú. Jaboňovce) - Iveco 1+5
 
2/2019    04.01.2019/00:23  Požiar - požiar rodinného domu (Levice) - Iveco 1+5, Š706 1+1
 
3/2019    28.01.2019/09:54 Technický zásah - dopravná nehoda (cesta č. 524, Bátovce) - Iveco 1+3
 
4/2019   03.03.2019/13:27 Technický zásah - dopravná nehoda so zranením (cesta č. 524,  križovatka Jabloňovce - Bohunice, k.ú. Jabloňovce) - Iveco 1+5
 
5/2019  27.03.2019/14:51  Požiar - požiar porastu (Devičany) - Iveco 1+3
 
6/2019  27.03.2019/18:20  Požiar - požiar porastu (Devičany) - Iveco 1+2  
 
7/2019 15.05.2019/17:10  Technický zásah - spadnutý strom cez vozovku (cesta č. 51, Žemberovce - Ladzany) - Iveco 1+3
 
8/2019  03.06.2019/17:11 Technický zásah - likvidácia bodavého hmyzu (Žemberovce) - Iveco 1+2
 
9/2019  22.06.2019/15:32 Technický zásah - dopravná nehoda (cesta č. 524, križovatka Jabloňovce - Bohunice, k.ú. Jabloňovce) - Iveco 1+3
 
10/2019 01.07.2019/13:11 Požiar - požiar prístavby/garáže rodinného domu (Bátovce - Jalakšová) - Iveco 1+2, Š706 1+1
 
11/2019 05.07.2019/16:50 Požiar - požiar opustenej budovy (Pukanec) - Iveco 1+2
 
12/2019 16.07.2019/21:40 Požiar - požiar strniska a slamy v riadku (Bátovce) - Iveco 1+2, Š706 1+0
 
13/2019 19.07.2019/22:10 Požiar - požiar rodinného domu (Bátovce) - Iveco 1+3, Š706 1+1
 
14/2019 26.07.2019/22:42 Technický zásah - spadnutý strom cez vozovku (cesta č. 51, Žemberovce - Ladzany) - Iveco 1+5
 
15/2019 07.08.2019/11:05 Previerkové cvičenie - preverenie akcieschopnosti KR HaZZ Nitra (Bátovce) - Iveco 1+3
 
16/2019 27.08.2019/04:43 Požiar - požiar drevárne (Bohunice) - Iveco 1+1
 
17/2019 09.09.2019/20:36 Technický zásah - dopravná nehoda 2 OA so zranením (cesta 524, Bátovce) - Iveco 1+5
 
18/2019 03.10.2019/12:00 Technický zásah - otváranie bytu (Bátovce) - Iveco 1+2
 
19/2019 28.10.2019/17:11 Technický zásah - čepanie vody (Bátovce) - Iveco 1+3
 
20/2019 07.11.2019/21:20 Technický zásah - spadnutý strom/dopravná nehoda (cesta č. 51, Žemberovce - Ladzany) - Iveco 1+3
 
21/2019 24.12.2019/13:05 Technický zásah - spadnutý strom (cesta č. 524, Bohunice - smer B. Štiavnica) - Iveco 1+4