Máj 2014

07.06.2014 09:46

Mesiac máj býva už tradične najvyťaženejším mesiacom roka v počte akcií ktorých sa zúčastňujeme. Ide hlavne o súťaže, pre deti je tu čas ukázať čo sa počas zimy naučili na súťaži Plameň a súťažiach mladých hasičov, dospelým začína sezóna pohárových súťaží v hasičskom útoku. 

Už 1. mája sa zúčastnilo družstvo mladých hasičov na obvodnom kole súťaže Plameň v Kozárovciach v zložení Matúš Pacher, Martin Ďurček, Patrik Slosiar, Vladimír Majsniar, Nikola Kunová, Natália Beňová, Šimon Kováč, kde sa v kategórii starší žiaci umiestnili na treťom mieste.

10. mája sa družstvo mladých hasičov zúčastnilo okresného kola súťaže Plameň, kde v rovnakom zložení obsadili 4. miesto. Týmito súťažami sa jarná časť pre deti skončila, teraz ich čaká príprava na jesenné kolo, ktoré sa bude konať v septembri.

V ten istý deň členovia hasičského družstva s technikou prezentovali prácu hasičov na podujatí Míľa pre mamu v Pukanci. Súčasťou prezentácie bola ukážka hasičskej techniky a hasenia.

V sobotu 17. mája zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce už tretí ročník Súťaže dvojíc. Súčasťou súťaže bol aj nultý zraz hasičských trambusov. Viac o súťaži nájdete v samostatnom článku.  

25. mája sa družstvo mužov v zložení Miroslav Ďurček, Juraj Ďurček, Róbert Ratulovský, Ivan Straka, Martin Bábik, Peter Selieni, Matúš Bernát a Matúš Pacher zúčastnilo na obvodnom kole Hasičskej súťaže vo Veľkých Kozmálovciach, kde obsadili štvrté miesto. V preteku jednotlivcov skončil Ivan Straka na prvom mieste a Róbert Ratulovský na treťom mieste.

Posledná akcia v mesiaci máj sa konala pri príležitosti dňa detí v Základnej škole v Bátovciach. Pre deti bola pripravená ukážka hasenia a práce hasičov, deti si mohli vyskúšať hasičské vybavenie a nachvíľu sa tak stať hasičmi.