Základná príprava v Tekovských Lužanoch

04.03.2014 18:30

Už druhá pätica bátovských hasičov absolvovala základnú prípravu pre členov hasičských jednotiek, ktorá sa konala v dňoch 21.- 23.2. a 1.3. na pôde Dobrovoľného hasičského zboru Tekovské Lužany. Túto základnú prípravu v rozsahu 40 hodín organizovala OŠ DPO Martin prostredníctvom lektorov z OR HaZZ Levice, OV DPO Levice a SČK Levice. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 hasičov z celého levického okresu, vrátane piatich členov OHZ Bátovce: Peter Selieni, Juraj Ďurček, Andrej Frank, Matúš Bernát a Alan Dodok, ktorí dňa 2.3. úspešne absolvovali záverečné skúšky a týmto sú začlenení do OHZ Bátovce ako plnoprávni členovia s potrebnou kvalifikáciou. Základná príprava bola vykonaná v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 o Hasičských jednotkách, podľa ktorých musia budúci členovia Obecného hasičského zboru absolvovať základnú prípravu.

Aj touto prípravou sme sa priblížili k odporúčaným početným stavom plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek.