Základná príprava členov OHZ

24.02.2013 21:06

Podľa Zákona č. 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 o Hasičských jednotkách, musia budúci členovia Obecného hasičského zboru absolvovať základnú prípravu v rozsahu 40 hodín. Konala sa v termínoch 15.- 17.2. a 23.2. v priestoroch Gazdovského domu a hasičskej zbrojnice v Bátovciach. Toto školenie organizovala OŠ DPO Martin prostredníctvom lektorov z OR HaZZ Levice, OV DPO Levice a SČK Levice. Zúčastnilo sa ho 30 hasičov z celého levického okresu, vrátane piatich členov OHZ Bátovce: Róbert Ratulovský, Ivan Straka ml., Martin Bábik st., Peter Frank ml. a Martin Bábik ml. 23.2. úspešne absolvovali záverečné skúšky a týmto sú začlenení do OHZ Bátovce ako plnoprávni členovia s potrebnou kvalifikáciou.

 

Teoretická príprava

Výcvik a oboznamovanie sa s hasičskou technikou

Zéverečné vyhodnotenie