Výročná členská schôdza

14.01.2018 17:25

V sobotu 13.januára podvečer sa zišli členovia DHZ Bátovce a pozvaný hostia, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok 2017 a dali si ciele do toho aktuálneho. Ešte pred začiatkom schôdze previedol hostí podseda Milan Kuzma spoločne s veliteľom Miroslavom Ďurčekom a starostom obce Petrom Burčom hasičskou zbrojnicou a oboznámili ich s našou históriou aj súčasnosťou. 

Schôdzu otvoril predseda a privítal hostí, prezidenta DPO SR Pevla Ceľucha, člena Prezídia DPO SR a predsedu Krajskej organizácie v Nitra Petra Kunkelu, podpredsedu Krajskej organizácie DPO SR v Nitre Pavla Suvegeša, riaditeľa OR HaZZ v Leviciach pplk. Ing. Miroslava Vargu, riaditeľa OV DPO v Leviciach Štefana Báraňa a starostu obce Ing. Petra Burča. Správu o činnosti za rok 2017 predniesom veliteľ DHZ, hospodáraniu sa venovala pokladníčka DHZ. Boli odsúhlasené plány a hlavné úlohy na rok 2018. Potom nasledovala diskusia, do ktorej sa postupne zapojili všetci hostia, poďakovali sa a vyzdvihli prácu dobrovoľných hasičov. Po ukončení formálnej časti nasledovalo posedenie pri občerstvení do neskorých večerných hodín.