Výročná členská schôdza

01.02.2015 13:52

Posledný januárový deň sa v priestoroch Gazdovského dvora v Bátovciach konala výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Bátovce. Okrem členov DHZ sa na schôdzi zúčastnili aj pozvaní hostia, starosta obce Peter Burčo a riaditeľ Základnej školy v Bátovciach Roman Salinka. Po otvorení schôdze a privítaní hostí predsedom DHZ Milanom Kuzmom nasledovalo ocenenie našej dlhoročnej členky a pokladníčky Emílii Maľovej k jubileu 70 rokov. Členovia výboru predniesli správy za svojich oblastí, a to správu o činnosti za rok 2014, správu o hospodárení, činnosti s deťmi a stav techniky. Starosta obce vo svojom príspevku poďakoval za aktivity ktoré DHZ robí v prospech obce a načrtol možnosti zlepšenia spolupráce medzi DHZ a obcou. Riaditeľ školy sa poďakoval za prácu s deťmi, ich výchovu v oblasti ochrany pred požiarmi. V pláne činnosti bolo okrem zabezpečenia akcieschopnosti hasičskej jednotky, zorganizovanie už tradičnej súťaže dvojíc, Štefanská zábava, zúčastnenie sa na previerke pripravenosti a práca s deťmi. Posledným bodom schôdze bola diskusia, kde najdiskutovanejšou témou bolo zorganizovanie osláv pri príležitosti 110 rokov dobrovoľného hasičstva v Bátovciach v roku 2016. 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze: 

Zápisnica_VČS_31_01_2015.pdf (217479)