Výročná členská schôdza

23.01.2014 19:45

Dňa 18.1.2014 o 18.00 hod. sa v priestoroch Gazdovského domu v Bátovciach uskutočnila Výročná členská schôdza DHZ Bátovce. Schôdzu viedol predseda DHZ Milan Kuzma. Za účasti 26 členov a 5 hostí sa bol predostretý pestrý program. Predseda a po ňom aj veliteľ DHZ Miroslav Ďurček vyhodnotil činnosť zboru za rok 2013. Pokladníčka p. Emília Maľová informovala prítomných o stave hospodárenia. Vzhľadom na potrebu doplnenia výboru DHZ prebehli voľby, počas ktorých bol do funkcie tajomníka DHZ zvolený Milan Jesenský, do funkcie referent mládeže Juraj Ďurček, za ďalších revízorov boli zvolení Milan Selieni a Miroslav Ryznár.    

Veliteľ zboru Miroslav Ďurček informoval zhromaždenie o prebiehajúcom projekte „Plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek“ zo strany Ministerstva vnútra SR a DPO SR a v súvislosti s tým poskytnutou dotáciou a potrebou uskutočniť nákupy za ňu.

Plán činnosti na rok 2014 bol zostavený okrem uvedeného projektu približne na úrovni roku 2013. Znova nás čaká v prvom  rade zabezpečovať akcieschopnosť techniky, ako aj personálna (ďalší členovia prejdú základným kurzom), chceme uskutočniť 3. ročník súťaže dvojíc, naďalej sa venovať mládeži a na poli spoločenskom zorganizovať pri príležitosti súťaže dvojíc Hasičský majáles a v zime Hasičskú štefanskú zábavu.  

            V diskusii sa vyriešila problematika zasadaní výboru DHZ, rozoberal sa problém preventivára a jeho právomocí,  účasti na súťažiach.

Po oficiálnej časti nasledovalo tradičné posedenie členov hasičského zboru, kde doznievali preberané témy v neformálnej debate.