Výcvik vo VC HaZZ Lešť

08.02.2016 08:51

Šiesti členovia zásahového družstva Dobrovoľného hasičského zboru obce Bátovce sa v termíne 5. - 6. februára zúčastnili na výcviku vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť. Výcvik bol organizovaný na základe Pokynu p. HaZZ č. 5/2015 o vykonávaní výcviku členov DHZO.

Dvadsaťštyri hasičov zo štyroch miest a obcí si počas dvoch dní mali možnosť vyskúšať prácu na piatich simulátoroch, ktoré sa snažili čo najreálnejšie priblížiť taktické postupy a činnosti pri zásahu pod odborným vedením inštruktorov z HaZZ. Prvý deň výcviku boli pre nás pripravené dve modelové situácie, výcvik pri požiari rodinného domu bol zameraný na vstup do horiaceho objektu, vyhľadávanie osôb v zadymenom priestore bez použitia termokamery, ich následná evakuácia do bezpečného priestoru. V druhom prípade na nás čakala dopravná nehoda osobného automobilu s požiarom a zranenou osobou.  Sobotu ráno sa z vysielačky ozvalo hlásenie o výbuch a následnom požiari v priemyselnej budove z neznámym počtom zranených osôb. Išlo o ďalšiu časť výcviku, kde sme si mali možnosť znovu vyskúšať hasenie, vyhľadávanie nezvestných osôb, ich ošetrenie a prípravu na transport do hniezda záchrany. Po ukončení zásahu sme boli vyslaný k požiaru v bytovom dome, kde vznikol požiar v 4. a 5. poschodí bytovky. Pri oboch zásahoch sme spolupracovali s kolegami zo Žarnovice, s ktorými sme sa v činnostiach dokonale dopĺňali. Ako posledný čakal na všetky zúčastnené jednotky zásah pri lesnom požiari. Vyskúšali sme si dopravu vody hadicovým vedením, zriadenie čerpacieho stanovišťa či použitie jednoduchých hasiacich prostriedkov. Po ukončení výcviku nás čakalo už len zhodnotenie oboch výcvikových dní.

Tento výcvik bol pre ďalšiu činnosť našej jednotky určite veľkým prínosom, zdokonalili sme sa v činnostiach ktoré vykonávame, naučili sa veľa nového ale aj zistili mnohé nedostatky na ktorých bude treba popracovať. Zostáva nám len veriť a dúfať že takýto výcvik nebol posledný a budeme sa pravidelne stretávať na podobných akciách s kolegami z ďalších obcí a miest pod vedením skvelých inštruktorov z HaZZ.