Výcvik na Lešti

05.03.2018 12:16

V dňoch 2. a 3. marca 2018 nastúpilo ďalších 6 členov Dobrovoľného hasičského zboru Bátovce s vozidlom CAS 15 Iveco Daily na dvojdňový výcviku v zariadení Jakub village pod vedením inštruktorov HaZZ. Po úvodnom oboznámení sa s obsahom výcviku a bezpečnostnými pokynmi prišlo prvé cvičenie „Reštaurácia“, ktorého cieľom bol prieskum objektu kde vypukol požiar. Prieskumná trojčlenná skupina Bátovce za použitia dýchacích prístrojov vstúpila do suterénu objektu cez kanalizačný systém a následne v značne zadymenom suteréne mala za úlohu lokalizovať a likvidovať ohniská požiaru a zachrániť prípadné objavené osoby. Ďalšiu časť objektu prehľadávali skupiny DHZO Hurbanovo a Bratislava. Rovnaké zameranie malo aj ďalšie piatkové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo v podzemnom priestore, kde zranené osoby bolo potrebné na nosidlách zachrániť cez trosky budovy.

Ubytovanie a stravu mali jednotky DHZO zabezpečené v zariadení MV SR Tepličky v Krupine. V sobotu doobeda jednotlivé jednotky znova vykonávali prieskum požiaroviska v budove „SKLAD“, kde vo veľkom priestore plnili rovnaké úlohy ako predchádzajúci deň. Po splnení tejto úlohy sa jednotky DHZO Bátovce, Hurbanovo a Ružinov presunuli na miesto „DOPRAVNEJ NEHODY“, kde jednotka DHZO za použitia hydraulického vyslobodzovacieho náradia vyslobodila dve zranené osoby zakliesnené v osobnom vozidle. Použitie náradia si následne vyskúšali aj členovia ostatných jednotiek.

Posledným cvičením bola „DIAĽKOVÁ DOPRAVA VODY“ zo zamrznutého jazera za použitia sériového zapojenia čerpadiel a následným dopĺňaním hurbanovskej T 815 na vzdialenosť približne 500 m. Na zasneženej ceste v svahu išlo o úlohu v ktorej sa preverila súhra jednotlivých DHZO. Po úspešnom ukončení cvičenia skupina inštruktorov vyhodnotila výcvik a odovzdala každému zúčastnenému členovi potvrdenie o absolvovaní výcviku. Cvičenie dalo každému praktické skúsenosti, nové teoretické informácie, ale znamenalo aj nadviazanie nových kontaktov.