Udelenie vyznamenania

02.09.2013 19:39

Dňa 31.8.2013 pri príležitosti obecných osláv „Bátovce otvárajú brány“ udelili v mene Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR riaditeľ OV DPO Levice p. Štefan Báraň a riaditeľ OR HaZZ Levice pplk. Ing. Branislav Štefanický dlhoročnému predsedovi Dobrovoľného hasičského zboru v Bátovciach Milanovi Kuzmovi Rad sv. Floriána. Ide o vysoké vyznamenanie schvaľované Prezídiom DPO SR. Toto vyznamenanie bolo Milanovi Kuzmovi udelené za dlhoročné pôsobenie vo funkciách Dobrovoľnej požiarnej ochrany.