Technický zásah - dopravná nehoda

14.05.2016 21:38

14. mája 2016 po štrnástej hodine bola jednotka DHZO Bátovce požiadaná o vytiahnutie osobného motorového vozidla z potoka Jablonianka v blízkosti hrádze VN Lipovina. S použitím lana a vozidla CAS 25 Š706 RTHP bolo vozidlo vytiahnuté a odovzdané majiteľovi. Pri nehode nedošlo k úniku ropných látok do potoka a znečisteniu životného prostredia.