Taktické cvičenie

26.08.2013 20:34

V dňoch 21.8.- 23.8.2013 vykonali Okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru Levice a Zlaté Moravce, taktické protipovodňové cvičenie v priestoroch vodnej nádrže Lipovina v Bátovciach.

Na toto cvičenie boli prizvané aj ostatné záchranné zložky, ako Dobrovoľné hasičské zbory z okresu Levice, Územný spolok Slovenského červeného kríža Levice a Špeciálna kynologická záchranná služba Nýrovce, či pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. Precvičené boli činnosti: ovládanie člna na vodnej hladine, či už pomocou pádiel, alebo manévrovanie s motorovým člnom. Ďalšími úlohami profesionálnych aj dobrovoľných hasičov bolo poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a stavanie protipovodňových hrádzí.

V piatok 23.8. mal Dobrovoľný hasičský zbor Bátovce okrem týchto úloh vo svojom pláne, aj vykonanie taktického cvičenia vo firme, ktorá sa zaoberá rozoberaním starých motorových vozidiel, sídliacej v Bátovciach. Súčinnosť na tomto cvičení prisľúbili aj profesionálni hasiči z Levíc.

O 14:00 bol veliteľovi Obecného hasičského zboru (OHZ) Bátovce ohlásený požiar motorových vozidiel a ich prevádzkových kvapalín. Jednotka vykonala výjazd s technikou CAS 25 Škoda 706 a piatimi členmi OHZ. Následne žiadal veliteľ zásahu o pomoc pri likvidácii požiaru Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) Levice. Po príchode na miesto udalosti a prieskume bolo zahájené hasenie jedným kombinovaným „C“ prúdom a jedným prúdom s použitím strednej peny z CAS 25 Š 706. Vozidlo Iveco Trakker z OR HaZZ Levice bolo použité na dopľňanie hasiacej látky.

Ako rozhodcovia a pozorovatelia sa tohto cvičenia zúčastnili riaditeľ OR HaZZ Levice Branislav Štefanický, riaditeľ Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Levice Štefan Báraň a vzácny hosť- prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Ladislav Pethö.

Toto cvičenie bolo výbornou príležitosťou na preverenie spolupráce profesionálnych a dobrovoľných hasičov pri likvidácii následkov mimoriadnych udalostí. 

A asi takto to celé prebiehalo: VIDEO