Stretnutie s vedením HaZZ a DPO

09.11.2014 10:01

V dňoch od 7. do 9. novembra organizovala Dobrovoľná požiarna ochrana stretnutia dobrovoľných hasičov a starostov obcí s ministrom vnútra, prezidentom HaZZ a zástupcami prezídia DPO SR. Stretnutia boli organizované po krajoch, pre Nitriansky kraj to bolo 8.11. o 15:00 v aule UKF v Nitre. Po privítaní a predstavení hostí sa slova ujal prezident HaZZ gen. Alexander Nejedlý. Ospravedlnil neprítomnosť pána ministra vnútra a začal s hodnotením projektu Plošného rozmiestnenia hasičských jednotiek, ktorý bol spustený v roku 2013. V prezentácii porovnal počty aktívnych DHZO, ktorý za jeden rok narástol asi o 200 jednotiek. taktiež vyzdvihol spoluprácu medzi HaZZ a DHZO, ktoré sú stále viac a aktívnejšie zapájané do zásahovej činnosti. Ďalším bodom programu bolo zlepšenie pripravenosti a vybavenia dobrovoľných hasičov. Na jar 2015 sa začne so zapožičiavaním malých CAS pre DHZO na dobu 5 rokov. Celkom sa plánuje rozdeliť 400 kusov tejto techniky. Na obce bude prevedená aj nadbytočná technika z HaZZ, ide o 166 kusov automobilov CAS 32 Tatra 148 a Tatra 815. V prvej polovici roku 2015 budú na obce dodané aj protipovodňové prívesy, vo výbave sú čerpadlá, elektrocentrály, protipovodňové zábrany a ďalší materiál. Posledným bodom programu bolo predstavenie novelizovanej vyhlášky o hasičských jednotkách, ktorá bude základnou právnou normou pre fungovanie hasičskej jednotky obce. V diskusii odpovedal pán prezident a zástupcovia HaZZ a DPO SR na otázky hasičov. V závere poprial dobrú spoluprácu a úspešné fungovanie projektu v budúcnosti.