Slávnostné otvorenie hasičskej zbrojnice

07.05.2013 12:47

 

V nedeľu 5.5.2013 to v Bátovciach opäť raz ožilo hasičskými uniformami a slávnostnou atmosférou. Do užívania bola odovzdaná zrekonštruovaná hasičská zbrojnica. Túto oslavu svojou návštevou poctili najvyšší predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany prezident Ladislav Pethö a generálny sekretár Vendelín Horváth, ďalej zástupcovia Hasičského a záchranného zboru, členovia predsedníctva Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany a ďalší pozvaní hostia. Na úvod so svojim príhovorom vystúpil starosta obce Bátovce Ing. Jaroslav Kurej, ktorý priblížil celý projekt rekonštrukcie. Po ňom nasledovalo oceňovanie zaslúžilých dobrovoľných aj profesionálnych hasičov a príhovory hostí. Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Branislav Štefanický odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru Bátovce Ďakovný list za výraznú pomoc pri likvidácii požiarov a následkov iných mimoriadnych udalostí v roku 2012. Príjemným spestrením bol prednes básne o hasičoch v podaní sedemročného Martina Ďurčeka, nasledovníka štvrtej generácie jednej hasičskej rodinnej tradície.  O to, aby zbrojnica slúžila ako hovorí staré motto: „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“ sa svojim príhovorom postarala evanjelická pani farárka z Bátoviec a požehnaním a posvätením bátovský rímsko-katolícky farár. Čas medzi jednotlivými príhovormi vyplnila kultúrnymi vystúpeniami Spevácka skupina Bátovčan a dychová hudba z Pečeníc. Na záver nasledovala spoločná prehliadka vynovených priestorov zbrojnice.  Odovzdanie tejto budovy do užívania Dobrovoľnému hasičskému zboru Bátovce, prispeje k skvalitneniu jeho činnosti pri ochrane života a majetku spoluobčanov pred požiarmi, či inými živelnými pohromami.