Rok 2017

02.01.2018 18:39

Úspešne sme vstúpili do roku 2018, preto je načase zhodnotiť ten minulý, rok 2017.

Rok 2016 sme uzavreli na VČS 7. januára v zasadacej miestnosti Komunitného centra v Bátovciach. Na schôdzi bol zhodnotený minulý a načrtnuté plány do toho ďalšieho, ktoré sa nám podarilo do bodky naplniť.

Už začiatok roku preveril pripravenosť hasičskej techniky, hneď 2. a 18. januára bolo potrebné odčerpať vodu zo šachty a pivnice rodinného domu. Na prvý „ostrý“ zásah nebolo treba dlho čakať, 25. januára požiadal starosta obce Bátovce o pomoc pri vyslobodení osoby, ktorá sa na protest pripútala o kreslo v budove obecného úradu. Pri tomto zásahu sme spolupracovali s PZ SR. Hneď na druhý deň bola naša akcieschopnosť preverená príslušníkmi KR HaZZ v Nitre, overovali čas výjazdu 10 minút, počet hasičov, minimálne štyria a pripravenosť všetkej techniky. Preverením sme prešli bez najmenších problémov.

V mesiaci február sme pri čerpaní vody z topiaceho snehu pomáhali ešte dvakrát. Marec je už tradične spojený s oteplením a príchodom jari a jarným vypaľovaním porastov. Takéto výjazdy sme absolvovali dva,  jeden na Zadnej hore, druhý pri Bohuniciach. Oteplenie vytiahlo na cesty aj motorkárov, pri nehode jedného z nich sme zasahovali spoločne s RZP a PZ SR na Žabej hore, na mieste sme boli prvý, do príchodu záchranárov sme ošetrili jednu osobu a zabezpečili miesto dopravnej nehody.  

V máji sme sa zúčastnili na dvoch akciách, kde sme prezentovali našu činnosť a techniku. Hasičskú zbrojnicu navštívili deti z Komunitného centra, hasenie a hasičskú techniku sme prezentovali aj na akcii Míľa pre mamu v Pukanci. Podobné akcie boli v minulom roku ešte dve, Jánska vatra v Bátovciach a Detský tábor v Krškanoch.

Hasičská súťaž dvojíc pripadla na tretí jún, na súťaži si zmeralo sily 13 dvojíc, z toho dve ženské. Súťažné družstvo sa tiež zúčastnilo na okresnej súťaži vo Veľkých Kozmálovciach, kde skončilo na nepostupovom, ale aj tak peknom  mieste.

Počas mesiacov jún – august bolo práce viac ako dosť. Celkom sme zasahovali pri deviatich požiaroch, jednej dopravnej nehode, dva krát likvidovali bodavý hmyz a pomáhali odstraňovať následky silnej júlovej búrky v obciach Bátovce, Žemberovce a Bohunice. Popri tejto činnosti sme zabezpečovali aj protipožiarnu asistenčnú hliadku a zdravotnú službu na Bátovskom jarmoku.

Počas leta sa vďaka dotácii na činnosť podarilo doplniť vybavenie pre ďalších členov, zakúpili sa zásahové odevy, kukly, rukavice a dva celkom nové dýchacie prístroje. Členovia zásahovej jednotky prešli preškolením a dnes máme k dispozícii 9 hasičov školených na požitie a štyri kompletné dýchacie prístroje.  

Záver roka bol už tradične ukončený Štefanskou zábavou. Do skorých ranných hodín sa pri výbornej hudbe a jedle bavilo 102 hosti.

Bátovskí dobrovoľní hasiči zasahovali v roku 2017 celkom pri 27 udalostiach. Z tohto počtu nás na 18 zásahov vysielalo Krajské operačné stredisko HaZZ v Nitre, čo svedčí o dobrej spolupráci profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Spoločne s HaZZ sme zasahovali 14 krát, pri zásahoch sme spolupracovali aj s príslušníkmi PZ SR a posádkami RZP a RLP. Okrem zásahovej činnosti pomáhali pri takmer každej akcii organizovanej obcou ako stavanie mája, Jánska vatra či Bátovský jarmok.