Rok 2013 očami hasičov

27.11.2013 09:12

Rok 2013 sa pomaly blíži ku svojmu koncu, preto sme sa rozhodli zosumarizovať všetko zaujímavé čo sa v tomto roku stalo, na čom sme sa podieľali a zúčastnili. V zbrojnici sme každý strávili desiatky hodín, práce bolo veľa, preto v článku ponúkam základný prehľad toho najzaujímavejšieho.

 

Zásahová činnosť:

Počasie ukázalo svoju silu aj v Bátovciach. 29.3. prišla snehová kalamita, napadlo až 20 centimetrov snehu, ktoré nasledujúci deň vystriedalo oteplenie s výdatným dažďom. 31.3. vyrozumel starosta obce členov Obecného hasičského zboru so žiadosťou o pomoc pri regulovaní záplavovej vlny. Činnosti boli zamerané na spriechodňovanie upchatých odtokov, stavanie hrádzí, odvodňovanie zaplavených ciest a monitorovanie stavu vodných tokov.
Jar prešla pokojne bez tradičného vypaľovanie tráv a kríkov. Možno aj preto sa na prvý požiar čakalo dlhšie ako zvyčajne. Dňa 8.8. o 5:20 bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Bátovce. Jednotka OHZ vykonala výjazd o 5:29, v tomto čase na miesto prichádzala aj hasičská jednotka s technikou z Levíc. V čase príchodu jednotiek bola požiarom zasiahnutá asi polovica plochy domu. Na hasenie bolo použitých niekoľko prúdov vody.
Ďalší požiar nenechal na seba dlho čakať. Už 15.8. o 16:31 povolala OR HaZZ Levice obecnú jednotku na výpomoc pri požiari suchej trávy a porastu v priestore vojenskej strelnice v Devičanoch. Po príchode na miesto boli na pokyn veliteľa zásahu z HaZZ vykonávané hasebné práce jedným vodným "C" prúdom, hasiacimi vakmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami.
Posledný tohtoročný požiar sme likvidovali pre nás už na tradičnom mieste, vinice nad Jalakšovou a Žemberovcami. 2.9.o 13:24 si vyžiadal operačný dôstojník HaZZ Levice výjazd jednotky OHZ Bátovce k ohlásenému požiaru na viniciach nad Žemberovcami. Po príchode na miesto bolo zistené že ide o požiar strniska a trávy. Na hasenie sa použil jeden "C" a jeden "D" prúd. Následne sa na miesto sa dostavila aj jednotka z HaZZ a spoločne vykonali dohasenie ohnísk. 
 
 

Kultúra:

Dobrovoľný hasičský zbor sa stal už tradičným partnerom obce pri organizovaní či už obecných alebo vlastných kultúrnych podujatí. Okrem Jánskej vatry či Štefanskej zábavy to bola tento rok aj jedna výnimočná a jedinečná udalosť. V nedeľu 5.5.2013 to v Bátovciach opäť raz ožilo hasičskými uniformami a slávnostnou atmosférou. Do užívania bola odovzdaná zrekonštruovaná hasičská zbrojnica. Túto oslavu svojou návštevou poctili najvyšší predstavitelia Dobrovoľnej požiarnej ochrany, prezident Ladislav Petho a generálny sekretár Vendelím Horváth, ďalej zástupcovia Hasičského a záchranného zboru, členovia Okresného výboru DPO a pozvaní hostia. Na úvod so svojím príhovorom vystúpil starosta obce Jaroslav Kurej, po ňom nasledovalo oceňovanie dobrovoľných aj profesionálnych hasičov a príhovory hostí. Riaditeľ OR HaZZ Branislav Štefanický odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru Bátovce Ďakovný list za výraznú pomoc pri likvidácii požiarov a iných mimoriadnych udalostí v roku 2012. Príjemným spestrením bol prednes básne o hasičoch v podaní sedemročného Martina Ďurčeka. Nasledovalo požehnanie a posvätenie evanjelickou farárkou a rímsko-katolíckym farárom. Čas medzi príhovormi spríjemnila spevácka skupina Bátovčan a dychová hudba z Pečeníc. 
Dňa 31.8. pri príležitosti obecných osláv "Bátovce otvárajú brány" udelili v mene Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR riaditeľ OV DPO p. Štefan Báraň a riaditeľ OR HaZZ pplk. Ing. Branislav Štefanický dlhoročnému predsedovi DHZ Bátovce p. Milanovi Kuzmovi Rad sv. Floriána. Ide o vysoké vyznamenanie schvaľované prezídiom DPO SR. Toto vyznamenanie bolo udelené Milanovi Kuzmovi za dlhoročné pôsobenie vo funkciách Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
V sobotu 31.8. prijali naše pozvanie a navštívili nás veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru z mesta Wagram o.d. Traisen v Rakúsku pán Gerhard Grundhammer s manželkou. Strávili u nás jedno popoludnie. Hostia sa zoznámili s našou históriou, prácou, prezreli si priestory hasičskej zbrojnice. Cítili sa u nás veľmi príjemne a prisľúbili ďalšie stretnutie. 
 
 

Súťaže: 

Aj účasť na súťažiach patrí medzi naše aktivity. Možno už nie v takej miere ako to bolo kedysi alebo na iných obciach, tešiť nás však môžu úspechy detí z Klubu mladých hasičov ktorý vedie Juraj Ďurček.
Dňa 3.5. sa družstvo mladých hasičov z DHZ Bátovce v zložení Adrián Zliechovec, Matúš Pacher, Šimon Kováč, Michal Fabian, Timotej Hansko, Karolína Klimentová, Viktória Mrázková, Nikola Kunová, Vladimír Beňo a Boris Plajdičko zúčastnili Obvodnej súťaže žiakov PLAMEŇ 2013. Súťažné družstvo v kategórii chlapci obsadilo 3. miesto. 
Družstvo mladých hasičov dostalo svoj opravný pokus na jesennej časti súťaže PLAMEŇ 2013, kde ho v zložení Dominika Pokoraczká, Matúš Pacher, Šimon Kováč, Timotej Hansko, a Viktória Mrázková naplno využili a v kategórii "Starší žiaci" zvíťazili. Súťažilo sa na trati dlhej 1500 metrov kde mali súťažiaci plniť disciplíny ako streľba zo vzduchovky, viazanie uzlov, striekanie striekačkami, určovanie hasiacich prístrojov a prvá predlekárska pomoc. 
4.5. zorganizoval DHZ Bátovce na priehrade Lipovina už druhý ročník "Hasičskej súťaže dvojíc" ktorá sa začína tešiť priazni súťažiacich, keď na štart tento rok nastúpilo dvojnásobné množstvo súťažných dvojíc, medzi nimi aj dve v kategórii ženy. Súťaž pozostáva z niekoľko disciplín rozmiestnených po trati, ktorú každá dvojica absolvuje v kompletnom vystrojení. Prvé miesto si odniesli hasiči z Liptova, naša najrýchlejšia dvojica sa umiestnila na treťom mieste.  
"Súťažné družstvo" v zmenšenom počte sa 3.8. zúčastnilo pre nás na netradičnej súťaži v Bohuniciach. Cieľom súťaže bolo v časovom limite uvariť za kotlík guľášu. Družstvo navarilo výborný bravčový guľáš, no v konkurencii diviny, hovädziny a baraniny sa nám podarilo obsadiť len štvrté miesto. 
 
 

Školenia, výcviky, cvičenia a ostatné aktivity: 

Každý člen obecnej hasičskej jednotky musí pred svojím zaradením do tejto jednotky absolvovať základnú prípravu v trvaní 40 hodín. Táto sa uskutočnila v Bátovciach v termínoch 15.2.-17.2. a 23.2. v priestoroch Gazdovského domu a hasičskej zbrojnice. Zúčastnilo sa jej 30 hasičov z celého okresu vrátane 5 členov z Bátoviec. 23.2. úspešne absolvovali skúšku a týmto sú začlenený do OHZ Bátovce ako platný členovia s potrebnou kvalifikáciou. 
17.7. sa uskutočnil každoročný výcvik členov s technikou na priehrade Lipovina pri Bátovciach. Hasiči si osvojovali zručnosti pri práci s hadicami a používanie prúdnic na vodu či penu. 
V dňoch 21.8.-23.8. vykonali OR HaZZ Levice a Zlaté Moravce protipovodňový výcvik na priehrade Lipovina v Bátovciach. Na tento výcvik boli prizvané aj DHZ z okresu Levice, SČK, Špeciálna kynologická záchranná služba Nýrovce, a pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku. 
Dňa 23.8. mal DHZ Bátovce vo svojom pláne vykonanie taktického cvičenia. Cvičenie bolo vykonané vo firme, ktorá sa zaoberá zberom a spracovaním motorových vozidiel. Námetom bol požiar oleja a niekoľko vrakov. Na cvičení sa zúčastnila jednotka z Bátoviec, ktorú posilnila hasičská jednotka z HaZZ. Preverila sa súčinnosť dobrovoľných a profesionálnych hasičov ako aj dojazdový čas posilovej jednotky. 
V rámci našich možností vykonávame pre obec aj iné činnosti, ako je napríklad umývanie ciest, čistenie sít v prečerpávacích staniciach a podobne, Týmito prácami šetríme obci nemalé finančné prostriedky, ktoré môže použiť na iné práce.
 
Na záver chcem poďakovať každému kto sa akýmkoľvek spôsobom pričinil o fungovanie hasičskej jednotky, konkrétne veliteľovi OHZ Miroslavovi Ďurčekovi, hasičom Róbertovi Ratulovskému, Ivanovi Strakovi, Martinovi Bábikovi st., Martinovi Bábikovi ml., Petrovi Frankovi, budúcim hasičom Andrejovi Frankovi, Matúšovi Bernátovi a Alanovi Dodokovi, organizácii súťaží a kultúrnych podujatí, starostlivosti o techniku a zbrojnicu a vysloviť želanie, aby v roku 2014 bolo tých zapísaných riadkov aspoň toľko, ako teraz.
Autor