Protipovodňové cvičenie

23.08.2014 09:35

V dňoch od 13. do 15. augusta usporiadal na priehrade Lipovina v Bátovciach Hasičský a záchranný zbor protipovodňové cvičenie na ktoré boli prizvané aj dobrovoľné hasičské jednotky z okolia. V okolí priehrady boli vytvorené tri stanovištia. Na prvom sa nacvičovalo manévrovanie s motorovým člnom, pádlovanie a vykonávanie činnosti na vodnej hladine, Slovenský vodohospodárky podnik školil stavanie protipovodňových hrádzí, posledné stanovište patrilo Slovenskému červenému krížu, kde sa nacvičovala prvá pomoc. Na cvičení sa zúčastnili aj záchranári zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia z Nýroviec. Naša hasičská jednotka cvičenie absolvovala 13. augusta, na cvičení sa zúčastnili 8 členovia.