Požiar trávy a porastu

16.08.2013 20:08

15.8.2013 o 16:31 nahlásil vedúci OPT OR HaZZ v Leviciach Obecnému hasičskému zboru Bátovce požiar suchej trávy a porastu v priestoroch vojenskej strelnice v Devičanoch. O 16:40 vykonala jednotka výjazd s technikou CAS 25 Škoda 706 a šiestimi členmi OHZ. Po príchode na požiarisko boli na pokyn veliteľa zásahu HaZZ vykonávané hasebné práce jedným „C“ prúdom, hasiacimi vakmi a jednoduchými hasiacimi prostriedkami.