Požiar skládky odpadu

02.12.2016 14:01

29.11.2016 o 9:26 nahlásilo Krajské operačné stredisko v Nitre Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Bátovce požiar skládky odpadu pri obci Sikenica. Desať minút po vyhlásení poplachu vykonala jednotka výjazd s technikou CAS 25 Škoda 706 a piatimi členmi DHZO. Po príchode na miesto udalosti Veliteľ zásahu z HaZZ pridelil našej jednotke úlohy pri likvidácii požiaru a to hasenie dvomi „C“ prúdmi a kyvadlovú dopravu vody vozidlom CAS 25.

Požiar vznikol v skorých ranných hodinách 27.11. a ako to pri podobných zásahoch býva, bolo potrebné nasadenie veľkého počtu techniky na dovoz vody, so súčasným zasýpaním ohnísk zemou. Celkovo sa tohto zásahu 29.11. zúčastnilo 35 dobrovoľných a profesionálnych hasičov s dvanástimi kusmi techniky.

O 18:00 Veliteľ zásahu ukončil činnosť DHZO Bátovce a jednotka sa vrátila na základňu.