Povodeň v Ipeľskom Sokolci

05.09.2014 08:01

Utorok 2.9.2014 o 10:35 bol vyhlásený pre jednotku DHZ obce Bátovce poplach, zvolanie hasičskej jednotky a príprava techniky na pomoc pri povodni, ktorá zasiahla obce Lontov a Ipeľský Sokolec v okrese Levice. Približne o jedenástej hodine bol na pokyn operačného pracoviska HaZZ v Leviciach vykonaný výjazd v počte 1+4 s technikou CAS 25 Š706 do obce Lontov. Po príchode na miesto sme sa presunuli do obce Ipeľský Sokolec. V obci sa vplyvom výdatného dažďa zdvihla hladina miestneho potoka Jelšovka, ktorý zatopil 6 rodinných domov, jeden dom sa kvôli podmáčaniu zrútil, časť základnej školy, telocvičňu a ihrisko, niekoľko záhrad a príjazdovú cestu do obce. Ďalej sme sa člnom presunuli na najviac postihnuté miesta, kde sme odčerpávali vodu pomocou kalového čerpadla Heron. Počas šiestich hodím sme odčerpali približne 430 metrov kubických vody. Zásah bol vo večerných hodinách ukončený. 

príjazdová cesta do obce

 

presun na postihnuté miesta

 

zrútený dom

 

zaplavené záhrady a cesta

 

čerpanie vody