Oslavy 110. výročia založenia DHZ Bátovce

16.05.2016 16:42

V nedeľu 15. mája sme si oslavami v Gazdovskom dvore a na námestí v Bátovciach pripomenuli 110. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Bátovce. Ten bol založený, ako uvádza rukopis prvého veliteľa p. Jána Uhrinčaťa, v roku 1906.

Oslavy otvoril a hostí privítal Peter Frank, v krátkosti zhrnul históriu zboru.  Predseda DHZ Milan Kuzma a veliteľ Miroslav Ďurček vo svojich príhovoroch priblížili súčasnú činnosť zboru. Nasledovali príhovory starostu obce a hostí. V krátkom programe sa predstavili deti zo škôlky so scénkou a piesňou o hasičoch a deti z klubu mladých hasičov pri DHZ s básňou.

Oficiálna časť osláv pokračovala udelením Čestnej zástavy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za nepretržité budovanie hasičských tradícií v obci a regióne a za činnosť pri náročných zásahoch,  ktorú prevzal predseda Milan Kuzma. Medailou Za mimoriadne zásluhy bola ocenená pani Emília Maľová za dlhoročnú prácu vo výbore DHZ. Medailu Za zásluhy si odniesol Miroslav Ryznár. Medailu za príkladnú prácu si prevzali Martin Bábik, Juraj Ďurček, Milan Jesenský, Radovan Ratulovský, Róbert Ratulovský, Ivan Straka a Milan Selieni. Medaila za spoluprácu III. stupňa bola odovzdaná obci Bátovce. Pokračovalo odovzdávanie stužiek za vernosť za 50, 40, 30, 20 a 10 rokov členstva v DHZ. Pri príležitosti životného jubilea 75 rokov udelilo predsedníctvo OV DPO Levice Milanovi Kuzmovi Pamätnú plaketu DPO SR. Na záver odovzdal Milan Kuzma Ďakovný list bývalému okresnému riaditeľovi HaZZ Branislavovi Štefanickému za budovanie dobrých vzťahov medzi dobrovoľnými a profesionálnymi hasičmi.

Po ocenení členov nasledovali ukážky činnosti. Deti z Klubu mladých hasičov predviedli ukážku požiarneho útoku, profesionáli z HaZZ hasenie požiaru z novej štvrkolky, kamaráti zo Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia ukážku výcviku a činnosti záchranárskych psov a členovia DHZO ukážku zásahu pri požiari osobného vozidla a hasenie penou.