Obvodné kolo súťaže Plameň 2014

02.05.2014 10:22

Dňa 1.5.2014 zorganizovali Základná škola s materskou školou Kozárovce v spolupráci s DHZ Kozárovce pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov Obvodnú súťaž hry Plameň. Súťaž pozostávala z troch disciplín: 1. štafetový beh s prekážkami, 2. určovanie technických prostriedkov, 3. striekanie na terč.           

Klub mladých hasičov pri DHZ Bátovce reprezentovalo družstvo v zložení: Matúš Pacher, Martin Ďurček, Patrik Slosiar, Vladimír Majsniar, Nikola Kunová, Natália Beňová, Šimon Kováč, ktoré sa v kategórii „starší žiaci“ umiestnilo na treťom mieste.