Obvodná súťaž PLAMEŇ 2015

03.05.2015 19:01

Začala sa sezóna súťaží PLAMEŇ 2015. Základná škola s materskou školou Kozárovce v spolupráci s DHZ Kozárovce a ZŠ Čajkov pri príležitosti sv. Floriána – patróna hasičov zorganizovali 1.5.2015 Obvodnú súťaž hry Plameň. Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín: 1. štafetový beh s prekážkami, 2. určovanie technických prostriedkov, 3. uzlová štafeta, 4. striekanie na terč.           

Klub mladých hasičov pri DHZ Bátovce reprezentovalo družstvo v zložení: Matúš Pacher, Martin Ďurček, Patrik Slosiar, Soňa Mazúchová, Natália Beňová, Timotej Hansko, Natália Horváthová, ktoré sa v kategórii „starší žiaci“ umiestnilo na treťom mieste.