Nový prírastok - Iveco DAILY

06.09.2015 18:37

V nedeľu 6. septembra  2015 prebehlo v obci Bátovce slávnostné odovzdanie nového hasičského zásahového automobilu na podvozku Iveco DAILY. Ide o jedno z 500 vozidiel tohto typu, ktoré sú postupne zapožičiavané obciam a ich hasičským jednotkám. Vozidlo má slúžiť na zlepšenie materiálno-technického vybavenia dobrovoľných hasičov.

Vozidlo prišiel slávnostne odovzdať podpredseda vlády a súčasne minister vnútra p. Róbert Kaliňák, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany p. Ladislav Petho, krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Nitre p. Pavol Nereča a ďalší zástupcovia DPO SR a HaZZ.

Po podaní hlásenia p. Kaliňákovi veliteľom DHZO Miroslavom Ďurčekom nasledovalo privítanie hostí a príhovor starostu obce p. Petra Burča. Ako druhý sa slova ujal pán minister, ktorý vo svojej reči vyzdvihol prácu a dôležitosť dobrovoľných hasičov pre spoločnosť. Po ňom už nasledovalo samotné odovzdanie kľúčov, zaželanie veľa šťastných kilometrov, málo výjazdov k požiarom a iným udalostiam a šťastný návrat späť na hasičskú zbrojnicu. Hasičom aj verejnosti bolo predstavené vozidlo Iveco DAILY a jeho výbava.

Vozidlo bude po dovybavení potrebným materiálom a zaškolení členov zaradené do pohotovosti a určite bude veľkým pomocníkom už možno pri najbližšom požiari alebo inej mimoriadnej udalosti v obci alebo okolí.