Hasičská zbrojnica odovzdaná do používania

30.10.2012 13:22

Dňa 22.10 2012 prebehla v priestoroch hasičskej zbrojnice v Bátovciach kolaudácia po rekonštrukcii, ktorá trvala od roku 2010. Počas rekonštrukcie bola vykonaná oprava strechy, zateplenie a oprava fasády, oprava garáží, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Vybudované boli priestory pre stálu službu hasičskej jednotky, odpočinková miestnosť, spojovacia miestnosť, sociálne zariadenie. Upravili sa takisto aj priestory pre uskladnenie hasičskej výzbroje a vecných prostriedkov. Budova bola odovzdaná do užívania Dobrovoľnému hasičskému zboru v Bátovciach, vďaka týmto zmenám sa zabezpečí lepšia pripravenosť a akcieschopnosť hasičskej jednotky.