Činnosť DHZO Bátovce v roku 2019

03.01.2020 18:55

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bátovce bol v roku 2019 v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky zaradený v kategórii "A".
Počas uplynulého roka vykonal zbor celkovo 21 výjazdov k udalostiam rôzneho charakteru. Z celkového počtu výjazdov sme zasahovali 8 krát v katastri obce Bátovce a 13 krát v iných obciach na okolí. Pri požiaroch sme zasahovali celkovo 8 krát a 13 krát pri udalostiach iného charakteru, ako sú napríklad technické zásahy či dopravné nehody. Našu jednotku vyslalo na výjazd Koordinačné stredisko IZS v Nitre celkovo 18 krát, na priame vyžiadanie od občanov sme vykonali 3 výjazdy. Oproti roku 2018 evidujeme celkový nárast o 1 udalosť.