Činnosť DHZO Bátovce 2020

01.01.2021 13:22

Zo zaradenia Dobrovoľného hasičského zboru obce Bátovce v kategórii A celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky vyplýva povinnosť vykonať výjazd v minimálnom počte 4 členovia do 10 minút od ohlásenia udalosti. DHZO Bátovce vykonal v roku 2020 celkom 21 výjazdov k rôznym udalostiam s priemerným časom výjazdu 6 minút, na tieto udalosti vysielalo Krajské operačné stredisko HaZZ 20 krát, jeden výjazd bol uskutočnený na priamu žiadosť občana. V katastri obce sa uskutočnilo 7 výjazdov, zvyšných 14 v okolitých obciach. Najvyšší počet výjazdov, osem, bolo k popadaným stromom, päť krát sa zasahovalo pri dopravných nehodách, štyri krát pri požiari, tri výjazdy boli iného charakteru, vykonalo sa aj jedno previerkové cvičenie. Členovia DHZO Bátovce strávili na zásahoch celkom viac ako 16 hodín.

V súčasnosti disponuje zbor vozidlami Iveco Daily a cisternou Škoda 706. Z celkového počtu zásahov bolo 19 vykonaných na vozidle Iveco, Š706 výjazdovala 3 krát. Pre vysoký vek a zlý technický stav vozidla Š706 sa obec rozhodla zainvestovať do obnovy vozového parku. Po výbere a hľadaní vhodného vozidla bolo zakúpené novšie a modernejšie auto Liaz 101 CAS K25, ktoré bude zaradené do pohotovosti v priebehu mesiaca január 2021.